توصیف های امام خمینی در مورد نماز
مقدمه ای کلی بر دید گاه امام خمینی

امام راحل فرموده اند :

" نماز پشتوانه ی ملت است."
" نماز بالاترین ذکر خداست."